Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Αρχίζει τη λειτουργία της η Σχολή Γονέων στην Τύλισο

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 31 Μαίου 2012 στις 5:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση της Σχολής Γονέων στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Τυλίσου.

Όσοι δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής εκείνη την ημέρα.
 
Σας περιμένουμε!

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Υπό Λειτουργία Τμήμα Σχολής Γονέων στην Τύλισο

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με
επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό. 


Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
. Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
. Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές
και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
. Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων
συμπεριφορών των παιδιών τους
. Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να
υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
. Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να
βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου
. Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
. Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με
την ηλικία των παιδιών τους
. Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια
και τα κοινά
. Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι
παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
. Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
. Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
. Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2. Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3. Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας
25 ωρών
6. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις

αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές
ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω
προγραμμάτων είναι:
. Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
. Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
. Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
. Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
. Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
. Θέματα διατροφής
. Σημασία της σωματικής άσκησης
. Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
. Σεξουαλική Αγωγή
. Τρίτη ηλικία και οικογένεια
. Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
. Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
. Επαγγελματικός Προσανατολισμός
. Κατανάλωση και Διαφήμιση
. Οικογενειακός Προϋπολογισμός
. Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
. Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
. Προώθηση της ισότητας των φύλων
. Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
. Συνεργασία γονέων-μεταναστών
. Ψυχολογική Υποστήριξη
. Αγωγή Υγείας
. Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας
και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες
τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής
αίτησης μέχρι την Τετάρτη 23 Μαίου 2012. Αιτήσεις μπορείτε να παραλάβετε από τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, το Δημοτικό Σχολείο Τυλίσου και το Γυμνάσιο Τυλίσου. Παρακαλούμε όποιοι ενδιαφέρεστε, να επιστρέψετε συμπληρωμένη την αίτηση στο σχολείο.

Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων. 

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων (διάρκειας 100 ωρών) σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
                                                                              Αθήνα, 05-04-2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης»

Ξεκινά τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα  κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του  ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.
Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.
Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να  καταρτιστούν σε  πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.
Οι άνεργοι  θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα  εγγραφούν  από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.
          Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής  στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο  ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους.
Τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν  ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, από τη Δευτέρα 9/04/2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr).
Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε 18.332 άτομα.
 Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων.
Κάθε Ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης  και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία   πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο  συνολικός προϋπολογισμός του  ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ  (http://www.oaed.gr).

Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Οι Τυχερές/-οί της Κλήρωσης των Χειροποίητων Αξεσουάρ

Πραγματοποιήθηκε χτες στο γραφείο του Συλλόγου μας η κλήρωση για τα χειροποίητα αξεσουάρ που μας χορήγησαν ευγενικά οι συντοπίτισσές μας κ. Παγκαλάκη Μαρία και Αστυρακάκη Χρυσούλα τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για άλλη μια φορά για την προθυμία τους και τη βοήθεια που μας προσέφεραν.

Συνολικά κληρώθηκαν 16 κομμάτια και οι τυχερές/-οί της κλήρωσης είναι οι εξής:
1. Βαμβουκάκη Ροδούλα τ. Αντωνίου
2. Μαματζάκη Ρένα τ. Γεωργίου
3. Νιράκη Καλλιόπη τ. Νικολάου
4. Μαματζάκη Ζαφείρα τ. Αντωνίου
5. Παγκαλάκη Μαρία τ. Νικολάου
6. Μακατουνάκη-Καλλέργη Μαρία τ. Μύρωνος
7. Παναγιώτου Ελίζα
8. Μανουσάκη Κατίνα
9. Στεφανάκη-Καρνίκη Χρυσούλα
10. Συντηχάκη Γεωργία
11. Παπάζογλου Μιχαήλ
12. Βασιλογιαννάκη Μαρία τ. Αντωνίου
13. Παπάζογλου Τάνια τ. Ιωάννη
14. Βαρβεράκη Νέλλη τ. Γεωργίου
15. Σκουλά Θάλεια τ. Ιωάννη
16. Γιανναδάκης Γιώργος τ. Ιωάννη

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

4ήμερη αεροπορική ή 7ήμερη Οδική Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη


Αγιά Σοφιά, το στολίδι της Κων/πολης

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας προτίθεται να πραγματοποιήσει αεροπορική ή οδική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη Ιουνίου:

Α) 4ήμερη Αεροπορική Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη
(3 Διανυκτερεύσεις)

Αναχώρηση: 22 Ιουνίου 2012
Επιστροφή: 25 Ιουνίου 2012
Κόστος: 540 ευρώ
Προκαταβολή: 100 ευρώ (μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2012)

Α) 7ήμερη Οδική Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη (8 Διανυκτερεύσεις)

Αναχώρηση: 23 Ιουνίου 2012
Επιστροφή: 1 Ιουλίου 2012
Κόστος: περ. 450 ευρώ
Προκαταβολή: 100 ευρώ (μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2012)

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις εκδρομές (τι περιλαμβάνεται στην τιμή, το πρόγραμμα και οι ξεναγήσεις) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο γραφείο του Συλλόγου το Σάββατο 12 Μαΐου 2012 στις 6:00μμ.
Την ίδια ημέρα και ώρα θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση για τα χειροποίητα κοσμήματα που μας έχουν παραχωρήσει ευγενικά οι κ. Παγκαλάκη Μαρία και Αστυρακάκη Χρυσούλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Για τη συμμετοχή σας στην εκδρομή απαιτείται νέα ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6945-507700, 6947-738643 και 2810-831303

Καπαλή Τσαρσί, η περίφημη Σκεπαστή Αγορά με τα 4000 μαγαζιά

Παναγία των Βλαχερνών